Правила домену CO.UA

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила домену CO.UA розроблені Адміністратором домену CO.UA — ТОВ «Сервіс Онлайн».
1.2. Правила є основним документом, що визначає взаємодію Реєстру та Реєстратора, і є обов’язковим для їх дотримання.
1.3. Адміністратор надає послуги з делегування та технічного супроводу доменів третього рівня в домені CO.UA, будь-якому суб’єкту підприємницької діяльності, який має необхідні технічні засоби та акцептував Публічний договір з Адміністратором, ставши Реєстратором.
1.4. Домен CO.UA є приватним доменом другого рівня — складовою частиною домену .UA.
1.5. Домен загального призначення CO.UA підтримується в інтересах української та світової Інтернет-спільноти. Реєстранти на власний розсуд обирають собі доменні імена.
1.6. Визначення які використовуються в даних Правилах і Публічних договорах між Адміністратором і Реєстратором, а також Реєстратором і Реєстрантом:
Домен CO.UA — український домен другого рівня, що використовується як домен загального призначення.
Реєстр — інформаційно-технічна система обробки даних, що містить відомості про зареєстровані домени, Реєстраторів, Реєстрантів та історію змін даних відомостей.
Адміністратор домену — особа, що здійснює заходи з адміністративного супроводу домену та забезпечення його працездатності.
Реєстратор — особа, що надає Реєстранту послуги з реєстрації та супроводу доменного імені.
Реєстрант — особа, в інтересах якої здійснюється реєстрація та делегування доменного імені.
WHOIS — сервіс, що забезпечує публічний доступ до інформації стосовно реєстраційних даних домену, зокрема Реєстранта та Реєстратора доменного імені та знаходиться за адресою whois.drs.ua.
Контакт — інформація юридичної або фізичної особи, що виконує одну з ролей щодо доменного імені.
Реєстрація — комплекс технічних заходів з утворення запису про доменне ім’я в Реєстрі.
Перереєстрація — передача прав та обов’язків, що виникають у зв’язку з використанням доменного імені в мережі Інтернет.
Продовження реєстрації — процедура продовження терміну дії прав розпоряджатися доменним ім’ям.
Трансфер — процедура зміни Реєстратора доменного імені.
Видалення — процедура відкликання прав розпоряджатися доменним ім’ям та видалення доменного імені з Реєстру.
Зміна стану — процедура призначення певного стану об’єкту, при якому об’єкт отримує спеціальні властивості, що діють на період дії встановленого стану в межах життєвого циклу домену.
Authorization code — унікальний код, який створюється автоматично під час реєстрації домену.
Життєвий цикл доменного імені — інтервал з моменту появи можливості реєстрації доменного імені та до моменту його фактичного видалення визначає життєвий цикл доменного імені.

2. Властивості доменного імені CO.UA

2.1. Домен CO.UA може складатися з літер латинського алфавіту (a-z), цифр (0-9), дефісу («-»).
2.2. Довжина домену CO.UA від 1 до 63 символів.
2.3. Домен CO.UA не може починатися або закінчуватися дефісом «-».
2.4. Домен CO.UA делегується на строк від 1 до 10 років.
2.5. У домені CO.UA доступна реєстрація емодзі.
2.6. Адміністратор домену CO.UA підтримує реєстрацію IDN-доменів відповідно до правил реєстрації IDN-доменів домену .UA.
2.7. В контактах доменів третього рівня використовується реєстраційна база контактів CUNIC.
2.8. Реєстр домену CO.UA має зарезервовані деякі доменні імена, тому вони не доступні для реєстрації. Наприклад, www.co.ua.
2.9. Інформація щодо делегування та адміністрування доменних імен в домені CO.UA зберігається в реєстраційній системі Адміністратора домену CO.UA.
2.10. Інформацію про відповідний домен третього рівня домену CO.UA можна отримати за протоколом WHOIS або на вебсайті Адміністратора.

3. Особливості роботи домену CO.UA

3.1. Життєвий цикл доменів третього рівня в домені CO.UA складається з таких основних етапів:

  • період фактичної реєстрації (Registered) — від 1 до 10 років;
  • пільговий період продовження (Renew Grace Period) — 30 днів;
  • період фактичного видалення (Pending Delete) — 5 днів.

3.2. Заявки на делегування доменного імені в домені CO.UA обробляються автоматично, з моменту отримання Реєстратором підтвердження про прийняття заявки до вхідної черги від реєстраційної системи домену CO.UA. Заявки на делегування доменних імен в домені CO.UA обробляються в порядку їх надходження до вхідної черги реєстраційної системи домену CO.UA.
3.3. Процедури та особливості роботи з доменом CO.UA для Реєстраторів розміщені в розділі Документи на вебсайті Адміністратора.
3.4. Домен CO.UA заборонено використовувати для розміщення та поширення фішингових сайтів, матеріалів, які мають характер СПАМ, еротичних та порнографічних матеріалів,інформації щодо продажу наркотичних засобів та іншого, що може порушувати норми національного та міжнародного законодавства.
3.5. Адміністратор має право здійснювати перевірку даних Реєстранта. У випадку необхідності Адміністратор має право витребувати у Реєстратора додаткові дані Реєстранта у тому числі ті, що його ідентифікують.
3.6. Адміністратор та Реєстратор домену CO.UA не несуть відповідальності за порушення Реєстрантом авторських, суміжних та інших прав третіх осіб, норм національного і міжнародного законодавства.
3.7. Адміністратор має право заблокувати доменне ім’я CO.UA із подальшим видаленням у випадку надання Реєстрантом недостовірної інформації щодо особи Реєстранта, або явних порушень такою реєстрацією чинного законодавства України, або порушення Реєстрантом Правил домену CO.UA, або за рішенням суду.

4. Захист персональних даних

4.1. Персональні дані надані Реєстрантами Реєстратору, з метою делегування доменних імен, постійно зберігається в реєстраційній системі. Актуальний стан даної інформації може бути публічно доступним в реальному часі через систему WHOIS або подібний сервіс.
4.2. Персональні дані фізичних осіб у розумінні Закону України «Про захист персональних даних», Реєстратор використовує (в тому числі передає для реєстрації доменних імен) після отримання відповідної згоди Реєстранта згідно з законодавством України.
4.3. Метою обробки персональних даних є можливість делегування доменів CO.UA.
4.4. Обсяг персональних даних визначений метою їх обробки.
4.5. Знищення персональних даних здійснюється за спільною письмовою заявою Реєстранта та Реєстратора.
4.6. Персональні дані можуть бути передані Адміністраторам і Реєстраторам інших доменних зон, адміністративним особам і органам, що здійснюють технічну організацію, адміністрування і підтримку адресного простору в мережі Інтернет.
4.7. Адміністратор здійснює всі необхідні заходи для захисту персональних даних від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення, забезпечуючи їх цілісність і недопущення незаконного отримання, шляхом вжиття заходів, необхідних для того, щоб забезпечити належний захист персональних даних. До цих заходів належать, але не обмежуються: шифрування, двофакторна авторизація, перевірка збору та обробки персональних даних.
4.8. Персональні дані Реєстрантів можуть бути прихованими або відкритими (публічними) без попередньої згоди Реєстранта та Реєстратора.
4.9. Персональні дані реєстрантів є конфіденційною інформацією та можуть бути надані на запит судових, правоохоронних органів у тому вигляді, в якому вони зазначені в базі WHOIS.

5. Доменні спори

5.1. Доменні спори в домені CO.UA розглядаються згідно з цими Правилами, Публічним договором укладеним між Адміністратором та Реєстратором, і з урахуванням чинного законодавства.
5.2. Термін “доменний спір” в межах цих Правил означає будь-який спір, що може виникнути у зв’язку з цими Правилами та їх застосуванням, в тому числі у зв’язку з делегуванням, переделегуванням, скасуванням делегування та використанням доменних імен в домені CO.UA.
5.3. Моментом виникнення доменного спору є одержання Адміністратором домену CO.UA копії позовної заяви чи скарги.
5.4. З початку виникнення доменного спору до моменту його розв’язання, Адміністратор домену CO.UA, має право заблокувати внесення будь-яких змін до записів про спірне доменне ім’я.
5.5. Адміністратор домену CO.UA не несе відповідальності за наслідки виконання судових рішень, які набрали законної сили.

6. Порядок внесення змін до Правил

6.1. У разі необхідності, Адміністратор може вносити відповідні зміни до Правил домену CO.UA.
6.2. Зміни до Правил публікуються на вебсайті Адміністратора, а також Адміністратор надсилає відповідне повідомлення про зміни Реєстраторам.