Документи

Нижче наведено опис основних документів, на підставі та відповідно до яких ТОВ «Сервіс Онлайн» надає послуги з реєстрації доменних імен.

  • Публічний договір (оферта) – документ, еквівалентний усному договору. Акцептується за замовчуванням з усіма новими реєстраторами, що виконують умови акредитації.
  • Правила доменів – документи, що регламентують роботу певних доменів. Реєстрація доменів не повинна суперечити правилам, за що кожен партнер DRS несе відповідальність.
  • Специфікації – документи, що описують технічні процедури взаємодії із DRS.