BIZ.UA domain rules

Правила домену .BIZ.UA

 1. Загальні положення
 2. Особливості адміністрування домену BIZ.UA
 3. Реєстраційна база даних домену BIZ.UA
 4. Доменні спори
 1. Загальні положення
  1. Ці Правила домену BIZ.UA розроблені адміністратором домену BIZ.UA, діючим у відповідності до п.3. Правил домену .UA, та ураховуючи п.2 Правил домену .UA від 22 листопада 2004 року.
  2. Всі домени третього рівня, що делеговані в домені BIZ.UA є Приватні, тобто такі, що адмініструються певною особою у своїх власних інтересах.
  3. Доменне ім’я www в домені BIZ.UA зарезервоване за адміністратором цього домену та вказує на веб-сайт, де опубліковані правила домену BIZ.UA та перелік реєстраторів, які реєструють доменні імена в цьому домені.
  4. Терміни та визначення, вжиті в тексті цих Правил домену BIZ.UA, використано в значенні та тлумаченні, наведеному в Правилах домену .UA в редакції від 22 листопада 2004 року, якщо інше не зазначене окремо.
  5. Домен BIZ.UA є приватним доменом другого рівня – складовою частиною домену .UA.
  6. Делегування доменних імен у домені BIZ.UA відбувається відповідно до розділу 2 Правил домену .UA.
  7. Особливості адміністрування домену BIZ.UA передбачені розділом 2 цих Правил домену BIZ.UA.
  8. Інформація щодо делегування та адміністрування доменних імен в домені BIZ.UA зберігається в реєстраційній базі домену BIZ.UA, в форматі та за правилами, встановленими розділом 4 Правил домену .UA.
  9. Актуальна копія реєстраційної бази домену BIZ.UA може зберігатися у діючого адміністратора домену .UA.
  10. Перевірка технічної працездатності доменного імені третього рівня в домені BIZ.UA проводиться відповідно до договору Адміністратора з Реєстратором.
  11. Рекомендовані істотні умови договору між реєстрантом доменного імені в домені BIZ.UA та реєстратором наведено у відповідному договорі Адміністратора з Реєстратором.
  12. Договір між реєстратором та адміністратором домену BIZ.UA має містити застереження про те, що ні адміністратор цього домену, ні адміністратор домену BIZ.UA, не несуть відповідальності за можливі порушення прав та законних інтересів третіх осіб внаслідок делегуванння доменного імені та/або внаслідок розміщення в Базі інформації про реєстратора, реєстрантів та доменні імена.

 2. Особливості адміністрування домену BIZ.UA
  1. Домен BIZ.UA підтримується в інтересах фізичних та юридичних осіб – резидентів України, які є суб’єктами підприємницької діяльності за законодавством України.
  2. Реєстранти на власний розсуд обирають собі доменні імена з одного або більше символів латинського алфавіту, цифр та символу “-“. Доменні імена не можуть починатися або закінчуватися символом “-“.
  3. Делегування доменних імен з одного або двох символів тарифікуються за звичайним тарифом, який вказаний в договорі з реєстратором.
  4. Термін обробки заявки на делегування доменного імені в домені BIZ.UA становить 5 (п`ять) хвилин, але у разі неможливості автоматичної обробки не більше 5 (п`яти) робочих днів з моменту отримання підтвердження про прийняття заявки до вхідної черги від реєстраційної бази домену BIZ.UA. Адміністратор домену BIZ.UA у вказаний термін зобов`язаний повідомити електронним листом адміністративних та технічних контактних осіб відповідного реєстратора про хід та результат обробки заявки.
  5. Заявки на делегування доменних імен в домені BIZ.UA обробляються в порядку їх надходження до вхідної черги реєстраційної бази домену BIZ.UA, відповідно до п.2.4 Правил домену .UA. Період одночасності для заявок на делегування доменних імен в домені BIZ.UA не встановлюється.
  6. З метою забезпечення інформаційної сумісності реєстраційної бази BIZ.UA та реєстраційної бази UA (UANIC), в записах бази BIZ.UA дозволяється використання ідентифікаторів осіб (nic-hdl), що є зареєстровані в базі UANIC.

 3. Реєстраційна база даних домену BIZ.UA
  1. Реєстраційна база домену BIZ.UA (надалі – База) створена та діє відповідно до розділу 4 Правил домену .UA.
  2. За протоколом WHOIS інформацію про відповідний домен третього рівня домену BIZ.UA можна отримати на сервері whois.biz.ua.
  3. За протоколом HTTP інформацію про відповідний домен третього рівня домену BIZ.UA можна отримати на сервері www.biz.ua.
  4. Виключні майнові авторські права на комп’ютерні програми та бази даних, з яких складається База, належать адміністратору домену BIZ.UA на підставі Закону України “Про авторське право та суміжні права”.

 4. Доменні спори
  1. Доменні спори в домені BIZ.UA розглядаються згідно розділу 5 Правил домену .UA.
  2. Адміністратор домену BIZ.UA не несе відповідальності за наслідки використання рішень судів.

15.12.2004